محورهای همایش


ابعاد اجتماعی زلزله کرمانشاه

 • تأثیر زلزله کرمانشاه در همبستگی ملی
 • الگوهای مشارکت مردمی در جریان امدادرسانی
 • واگرایی و همگرایی اجتماعی و سیاسی در میان مردم زلزله‌زده
 • مسائل اجتماعی قبل و پس از زلزله کرمانشاه
 • پیامدهای اجتماعی زلزله کرمانشاه
 • عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی زلزله‌زدگان

 پیامدهای فرهنگی زلزله کرمانشاه
 • بازنمایی زلزله در شبکه‌های اجتماعی
 • زلزله در حافظه تاریخی ایرانیان
 • گفتمان‌های زلزله در حوزه عمومی
 • زلزله، بیم و دلهره در زندگی روزمره
 • مشاهیر و امدادرسانی در زلزله
 • زلزله و فرهنگ عاطفه در میان ایرانیان
 
زلزله و رسانه‌ها
 • نقش رسانه‌ها در امدادرسانی
 • شایعات امدادرسانی
 • الگوهای ارتباطی زلزله‌زدگان
 • بهره‌مندی زلزله‌زدگان از رسانه‌ها
 • بازنمایی زلزله در رسانه‌ها

سیاست­گذاری اجتماعی و بحران­های طبیعی

 • آسیب­ شناسی مدیریت بحران؛ از گذشته تاکنون
 • الگوهای تأمین مسکن پس از بحران
 • مشارکت و همیاری مردمی؛ تجربه ­ها، الگوها و آسیب­ ها
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی مداخلات پس از بحران
 • نقش آموزش و رسانه در کاهش تلفات بحران
 • اقتصاد اجتماعی بحران ها
 
زن و خانواده در زلزله کرمانشاه
 • تجربه زیسته زنان زلزله‌زده
 • زنان و امدادرسانی در زلزله
 • پیامدهای خانوادگی زلزله
 • فرصت‌ها و ظرفیت‌های خانواده‌ها در مواجهه با زلزله
 • ملاحظات جنسیتی و امدادرسانی
 
آسیب‌های اجتماعی زلزله
 • آسیب‌های خانوادگی زلزله
 • انحرافات اجتماعی قبل و پس از زلزله
 • خطرپذیری و آسیب‌پذیری
 
مددکاری اجتماعی و زلزله‌زدگان
 • نقش مددکاران اجتماعی در رفع آلام زلزله‌زدگان
 • بحران‌ها اجتماعی برآمده از زلزله و الگوهای مداخله‌ای
 • مددجویی و امدادرسانی در زلزله کرمانشاه
 
ابعاد برنامه‌ریزی اجتماعی، شهری و منطقه‌ای زلزله کرمانشاه
 • پیامدهای زلزله در وضعیت محله‌های شهری
 • اثرات زلزله بر کیفیت مسکن و جایگاه آن
 • مدیریت شهری، قبل و پس از زلزله
 • نقشه شبکه‌های شهری در شهرهای زلزله‌زده
 
پیامدهای جمعیتی ناشی از زلزله
 • تغییرات در ساختار جمعیتی
 • جابجایی‌ها و مهاجرت‌ها
 • تحلیل دموگرافیک مناطق زلزله‌زده

 

پژوهشگران و نویسندگان محترم لطفاً چکیده مقالات و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ‌های اعلام‌شده در سایت همایش بارگزاری فرمایید.