شیوه‌نامه تدوین مقاله

ضمن تشکر از مشارکت علمی شما در تدوین و ارائه مقاله برای این همایش خواهشمند است به موارد زیر در تدوین مقاله توجه بفرمایید:


ویژگی‌های مقالات مورد پذیرش

 • با توجه به اینکه یکی از اهداف همایش ارائه پیشنهادهای سیاستی مشخص و مصر ح در باب موضوع همایش به دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری کشور است، مقالاتی در اولویت ارائه قرار خواهند گرفت که پیشنهادهای سیاستی مشخصی را برای رفع مشکلات  در چهارچوب موضوع تبیین شده ارائه نمایند.
 •  
 • با توجه به علمی و پژوهشی بودن همایش، مقالاتی برای بررسی جهت ارائه در همایش و انتشار در مجموعه مقالات پذیرفته می‌شوند که ملتزم به معیارهای علمی و پژوهشی و حاوی نوآوری باشند.[*]
 • مطالب ارسالی نباید هم‌زمان برای همایش‌ها و یا نشریات دیگر نیز ارسال‌ شود.


ضوابط نگارش و ارسال چکیده

1)     چکیده مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسنده، نشانی پست الکترونیک (email)  باشد.

2)     چکیده حاوی حداکثر 300 کلمه باشد.

3)     چکیده در محیط واژه‌پرداز word 2007  یا  word 2010  و با قلم B Lotus  14 تنظیم شود.

4)     از ذکر مباحث مقدماتی در چکیده خودداری شود.

5)     در انتهای چکیده تاریخ تدوین آن درج شود.

6)     در موعد مقرر از طریق وبسایت بارگزاری شود.


ضوابط تدوین مقاله

1)     ساختار مقاله

 • مقاله به ترتیب، شامل بخش‌های زیر باشد:
 • چکیده
 • حداکثر 150 کلمه که گویای بخشهای مختلف مقاله و اهم نتایج یا جمعبندی مقاله باشد.
 • واژگان کلیدی
 • حاوی حداکثر 5 واژه کلیدی که مطابق اصطلاحات علمی رایج باشد.
 • مقدّمه
 • حاوی انگیزه و نحوه ورود به مقاله و طرح مسأله
 • مبانی و چهارچوب نظری و تحلیلی مقاله
 • در صورت لزوم می تواند حاوی پیشینه تجربی باشد
 • پرسش ها یا فرضیه های اصلی مقاله
 • شیوه پژوهش
 • یافته ها یا بحث اصلی مقاله
 • جمع‌بندی
 • پیشنهادهای سیاستی

2)     عنوان‌بندی مطالب با دقّت و با رعایت ساختار و توالی منطقی صورت پذیرد

 • زیرعنوان‌ها با یک سایز کوچک‌‌تر و یا با شماره‌گذاری مشخّص شوند.
 • عنوان های اصلی وسط چین و بولد شده باشند.

3)     نویسندگان ارجمند از ایراد مطالب نامرتبط، خصوصاً مقدّماتی که موجب اطناب بی‌وجه و دور از موضوع اصلی مقاله است، اجتناب ورزند و بنای نگارش را بر اختصار بگذارند.

4)     نتیجه‌گیری مبتنی بر پاسخ به پرسش‌های اصلی و متناسب با فرضیۀ پژوهش و در راستای ارائه پیشنهادهای سیاستی تدوین شود.

5)     مقاله حداکثر در 8000 کلمه (15 صفحۀ معمول) نگارش یابد.

6)     تصاویر اسناد و عکس‌ها (رنگی یا سیاه و سفید) با وضوح 300dpi و با فرمت TIF  و جدای از متن مقاله ارسال گردد.

7)     اسناد ارائه شده در صورتی چاپ خواهد شد که در متن به آن استناد شده باشد و یا لزوم ارائۀ آن به هردلیل دیگر، بدیهی و منطقی به نظر برسد

8)     مطالب در محیط واژه‌پرداز word 2007  یا  word 2010  و مطالب فارسی و عربی با قلم B Lotus  14 و مطالب لاتین با قلم Arial و اندازه 12 تایپ شود. 

9)     رو نوشت مطالب در فرمت PDF ضمیمه و ارسال شود.

10) شیوۀ نگارش بر اساس دستورخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است؛

 • ضمن اینکه از افراط در جدانویسی خصوصاً واج میانجی «ی» در کسرۀ اضافه (به طور مثال: نامه‌ی) پرهیز شود و به شکل مرسوم (به طور مثال: نامۀ) نگارش یابد.

11) حتی الامکان تایپ مقاله توسط تایپیست ماهر و مسلط به واژه پرداز WORD انجام شود و حاوی اغلاط ویرایشی و تایپی فراوان نباشد.

12) رعایت نیم‌فاصله با دستور(Ctrl+Shift+2)، الزامی است.

13) عنوان مقاله و چکیده به زبان انگلیسی دقیقاً مطابق عنوان و چکیده فارسی در انتهای مقاله اضافه شود.

14) در تنظیم پاورقی‌ها از روش‌های غیرمعمول مانندtext box  وامثال آن پرهیز شود.

15) لغات انگلیسی و معادل لاتین اسامی صرفاً در پاورقی آورده شود. 

16) در صفحۀ نخست، مشخصات کامل پدیدآورنده شاملِ نام و نام‌خانوادگی، مدرک تحصیلی، محل تدریس، مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارة تلفن و نشانی پست‌الکترونیکی درج شود.

17) در ذکر منابع دقت شود که منابع کلیه ارجاعات داخل متن در فهرست منابع موجود باشد و منبعی که در متن به آن ارجاع نشده در فهرست منابع ذکر نشود.


ارجاع دهی در داخل متن مقاله:

 • (نام خانوادگی، سال نشر، صفحه یا صفحاتی که مطالب در آن درج گردیده است)
 • مثال: (رحیمی 1393: 12- 14) یا (رحیمی 1393) یا (رحیمی 1393: 54)
 • اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد:
 • (رحیمی و ناصری 1393: 122)
 • برای ارجاع به منابع لاتین: (Smith 2014) یا (Smith 2014: 256)
 • زمانی که منبعی متنی را از منبعی دیگر نقل قول کرده باشد:
 • (احمدی، 1393 به نقل از: Smith 2014)
 • توجه: پس از نقل قول مستقیم حتماً منبع با شماره صفحه ذکر شود
 • دقت شود در صورت نقل قول مستقیم (یادداشت متن مرجعی بدون تغییرات و خلاصه نویسی) متن داخل گیومه قرار گرفته و یا با فاصله بیشتری از حاشیه برگه و در پاراگرافی مستقل بیان شود.


ارجاع دهی در انتهای مقاله (فهرست منابع):

کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال نشر). نام کتاب (به صورت بولد)، انتشارات، شهر.

اگر کتاب دارای مترجم بود نام وی پس از نام کتاب یادداشت می شود.

مثال:

 داناهو، دنیل (1393). روش مقاله نویسی، ترجمه محمد احمدی، نشر برجست، تهران. 

مقاله:

نام خانوادگی نویسنده، نام یا حرف اول نام کوچک. (سال درج مقاله). عنوان مقاله، نام مجله (به صورت بولد)، دوره یا شماره درج مقاله، صفحات درج مقاله در نشریه. 

سایت:

نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام کوچک (سال). عنوان مقاله، عنوان سایت،تاریخ دسترسی،آدرس سایت.

پایان نامه:

نام خانوادگی دانشجو، حرف اول نام کوچک، (سال). عنوان پایان نامه، پایان نامه (رساله) برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد (دکتری)، به راهنمایی (نام استاد راهنما)، دانشکده و دانشگاه. 

منابع لاتین به صورت لاتین هم در متن در هم در فهرست منابع بیایند.


ملاحظات

 • مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدۀ نویسنده است.
 • کمیتۀ علمی، پس از انجام بررسی‌های لازم و تحلیل نظر داوران محترم، در خصوص پذیرش یا ردّ مقالات، اعلام نظر خواهد کرد.
 • رد مقالات از سوی کمیته علمی هیچ مسئولیتی را برای کمیته علمی و مسئولان همایش ایجاد نمی‌کند.
 • ویراستار در اصلاح، ویرایش و یکسان‌سازی مقالات، آزاد است.    

[*]  در صورت امکان مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی منتشر خواهند شد.